ESSEN KAPPEN

Wij zijn benaderd door Staatsbosbeheer….. er zullen een aantal zieke essen gekapt moeten worden. Dit willen zij graag samen met Landschapsbeheer toelichten op een bijeenkomst op woensdag 21 augustus vanaf 19.30 uur in het Kronkelhoes.

Er zullen ook nog huis aan huis uitnodigingen verspreid worden

Begraafbeleid in de gemeente

Denk mee over het nieuwe begraafbeleid van Het Hogeland
Het samengaan van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond in de gemeente Het Hogeland heeft
ook tot gevolg dat er veel regelgeving op orde moet worden gebracht. Zo hadden de vier afzonderlijke
gemeenten eigen beleid op het gebied van begraven
De gemeente werkt nu aan een nieuw begraafbeleid dat gaat gelden voor het alle algemene
begraafplaatsen in Het Hogeland. Om dat beleid vorm te geven, doet de gemeente een beroep op de
Hogelandsters. Wat vind u van belang?
 Op welke dagen en tijdstippen moeten begrafenissen volgens u kunnen plaatsvinden?
 Niet alle begraafplaatsen in de gemeente hebben voorzieningen voor urnen. Vindt u het
belangrijk dat die voorzieningen worden uitgebreid?
 De kosten van begraafrecht zijn verbonden aan de duur van dat recht. Hoe langer die duurt,
des te hoger de kosten. Voor wat betreft die duur: welke termijnen moet de gemeente
hanteren? Om een voorbeeld te noemen: 10, 30 en 50 jaar. Wat vindt u?
 Moet de gemeente na afloop van het grafrecht overgaan tot ruiming van die graven en het
verwijderen van het monument?
 Wat vindt u van het huidige niveau van onderhoud van de begraafplaatsen? Wat zou er
volgens u moeten worden verbeterd?
 Zijn er ontwikkelingen waar de gemeente op in zou moeten spelen?
De antwoorden op de bovengenoemde vragen kunt u kwijt bij dorpsbelangenkloosterburen@gmail.com

Wij zorgen dat uw reactie bij de gemeente terecht komt

Speeltuin Kloosterburen

Speeltuinvereniging Kloosterburen heeft 9 maart een mooi bedrag van 5000 euro mogen ontvangen van het ING Fonds Help Nederland Vooruit. Hiermee zijn we weer een stap dichterbij gekomen. We hopen eind mei begin juni te kunnen beginnen met het aanleggen van de speeltuin.

Groeten Speeltuinvereniging Kloosterburen

Bomen kappen

Wij werden gisteren, 13 februari, benaderd door de gemeente over de bomen aan de noordzijde van de weg van Kloosterburen naar Kruisweg. In de platanen zit een ziekte waardoor er takken kunnen afknappen. Het betreft massaria. https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/dossier/dossier-Massariaziekte.htm

Daarom zullen ze volgende week gekapt worden. Het is rigoureus, maar er zullen nieuwe bomen voor terugkomen