Begraafbeleid in de gemeente

Denk mee over het nieuwe begraafbeleid van Het Hogeland
Het samengaan van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond in de gemeente Het Hogeland heeft ook tot gevolg dat er veel regelgeving op orde moet worden gebracht. Zo hadden de vier afzonderlijke gemeenten eigen beleid op het gebied van begraven

De gemeente werkt nu aan een nieuw begraafbeleid dat gaat gelden voor het alle algemenebegraafplaatsen in Het Hogeland. Om dat beleid vorm te geven, doet de gemeente een beroep op de
Hogelandsters. Wat vind u van belang?
 Op welke dagen en tijdstippen moeten begrafenissen volgens u kunnen plaatsvinden?
 Niet alle begraafplaatsen in de gemeente hebben voorzieningen voor urnen. Vindt u het
belangrijk dat die voorzieningen worden uitgebreid?
 De kosten van begraafrecht zijn verbonden aan de duur van dat recht. Hoe langer die duurt,
des te hoger de kosten. Voor wat betreft die duur: welke termijnen moet de gemeente
hanteren? Om een voorbeeld te noemen: 10, 30 en 50 jaar. Wat vindt u?
 Moet de gemeente na afloop van het grafrecht overgaan tot ruiming van die graven en het
verwijderen van het monument?
 Wat vindt u van het huidige niveau van onderhoud van de begraafplaatsen? Wat zou er
volgens u moeten worden verbeterd?
 Zijn er ontwikkelingen waar de gemeente op in zou moeten spelen?

Wij zorgen dat uw reactie bij de gemeente terecht komt.