Essen kappen

Op woensdag 21 augustus hebben we in het Kronkelhoes een info bijenkomst gehad met het Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer. Het was goed om alles even uitgelegd te krijgen. Er gaat een heel groot deel van het bos verdwijnen door de Essentaksterfte. Wel gaan ze dit zo voorzichtig mogelijk doen, zodat de kleine boompjes (van andere soorten) blijven staan en kunnen groeien. Na een jaar zal er gekeken worden wat er nog aangevuld moet worden en of er nog wensen vanuit het dorp gerealiseerd kunnen worden. Het allerliefst zouden we het bos houden zoals het nu is, maar door de essentaksterfte kunnen de bomen uit het niets takken laten vallen, of zelfs helemaal omvallen. Dit is iets wat voorkomen moet worden.

Via de site proberen we u als bewoners op de hoogte te houden.

Staatsbosbeheer 

Landschapsbeheer Groningen