Geschiedenis

Kloosterburen kent een rijke geschiedenis met veel momenten die beeldbepalend zijn geweest voor Kloosterburen en zijn inwoners. Hieronder een overzicht met de volgens ons, meest belangrijke gebeurtenissen. Heeft u zelf aanvullingen? Mail ze dan naar dorpsbelangenkloosterburen@gmail.com.

Tijdlijn

2020
maart 15

Coronacrisis

Ook Kloosterburen heeft last van de Coronacrisis. Winkels zijn dicht, evenementen afgelast. Wekenlang is Kloosterburen aan huis gekluisterd.
2019
januari 5

Kersttoespraak

Koning Willem-Alexander roemt Kloosterburen in zijn kersttoespraak om de saamhorigheid en samenwerking.
januari 1

Overgang gemeente de Marne naar het Hogeland

De gemeente de Marne wordt samen met Bedum, Eemsmond en Winsum gemeente het Hogeland.
2015
januari 2

Jesse van Wieren

Kloosterburen wordt geschokt door een misdaad van ongekende vorm. Jesse van Wieren word op nieuwjaarsnacht om het leven gebracht. Kloosterburen is ongewild het gesprek van de dag in Nederland.
2003
november 1

Eerste stappen dorpsvisie

De dorpsvisie van Kloosterburen wordt geschreven. Hierdoor word de eerste grondslag voor Sint-Jan, de Coörporatie en Mien Toentje gelegd.
augustus 1

Scholen gaan samen

De christelijke, katholieke en openbare school gaan samen verder onder de naam Mandegoud.
juli 1

Uitbreiding met wijk Dobbe 2

Kloosterburen wordt uitgebreid met wijk Dobbe 2 (pastoor Walstrastraat).
1999
januari 1

NCRV maakt documantaire

De NCRV maakt onder leiding van Ineke Hilhorst een documantaire over hoe Kloosterburen jaar de eeuwwisseling toe leeft, genaamd “De Ontdekking van Kloosterburen.”
1996
juni 1

Grote renovatie Kloosterburen

Kloosterburen, en met name de Hoofdstraat, ondergaat een grote renovatie. Er komt een nieuwe weg, riolering en bekabeling.
juni 1

Renovatie Willibrorduskerk

De Willibrorduskerk word gerenoveerd. De renovatie kent echter een kleine vertraging, omdat één van de kerkers instort.
1990
januari 1

Overgang gemeente Kloosterburen naar de Marne

De gemeente Kloosterburen wordt opgeheven en gaat over in gemeente de Marne.
1973
juni 1

Opening jeugdsoos The Scrum

Kloosterburen krijgt een eigen jeugdsoos met de naam The Scrum.
1972
juni 1

Uitbreiding met wijk de Dobbe

Kloosterburen krijgt een flinke uitbreiding, de wijk Dobbe wordt gebouwd inclusief basisscholen.
1971
augustus 1

Jezuskinderen nemen klooster over

De Stichting Jezuskinderen nemen het klooster over. Zij vangen verslaafden op. In de jaren die volgen wordt o.a. een bewoner vermoord in Amsterdam en worden er verschillende wapens en drugs gevonden.
1970
februari 1

Oprichting carnavalsvereniging Oldeclooster

Carnavalsvereniging Oldeclooster wordt opgericht op 1 februari 1970, als grootste en noordelijkste van Nederland.
1969
mei 1

Klooster wordt een hotel

Het klooster van Kloosterburen komt in particuliere handen en wordt een hotel.
1954
augustus 1

Eerste Ronde van Kloosterburen

De eerste wielerronde van Kloosterburen word verreden. De winnaar krijgt een bok.
1944
april 11

Nikel Kruizenga

Huisarts en verzetsman Nikel (Nico) Kruizenga pleegt zelfmoord door cyanide te nemen als de Duitsers hem komen arresteren. Naar hem is de N. Kruizengastraat genoemd. Andere verzetsmensen uit Kloosterburen waren onder andere Sientje Gravendal-Tammens.
1940
mei 1

Oorlog in Kloosterburen

Kloosterburen komt de oorlog relatief rustig door in vergelijking met andere plaatsen in de buurt.
1938
mei 1

Autobusdienst

Kloosterburen krijgt zijn eerste buslijn, een Fiat met een opbouw die gemaakt is door de fam. Kromme.
1931
april 16

Oprichting VV Kloosterburen

Kloosterburen krijgt zijn eigen voetbalclub, de VV Kloosterburen.
1927
april 27

Eerste zusters arriveren in klooster

Eerste zuster arriveren in het klooster, wat dan opereert onder de naam Stichting Zst. Theresia.
1923
juni 1

Oprichting muziekvereniging St. Caecillia

Kloosterburen krijgt een eigen muziekvereniging met de naam St. Caecillia.
1909
september 30

Koninklijk bezoek

Koningin Wilhelmina en prins Hendrik brengen een bezoek aan Kloosterburen.
1904
maart 1

Uitbreiding kerk

De Willibrorduskerk word uitgebreid met een koorkapel, welke ontworpen is door de de zoon van de daadwerkelijke ontwerper, Jos Cuypers.
1868
september 1

Bouw Willibrorduskerk

Na stichting van de parochie krijgt Kloosterburen zijn eigen rooms-katholieke kerk: de Willibrorduskerk.
1843
april 1

Bouw Nicolaaskerk

De huidige Nicolaaskerk wordt herbouwd. De toren uit 1658 blijft behouden.
1840
juni 1

Oprichting parochie Kloosterburen

De parochie van Kloosterburen wordt opgericht.
1820
januari 1

Borgman eerste burgemeester

Dhr. Hindrik K. Borgman is de eerste burgemeester van Kloosterburen. Naar hem is de Borgmanstraat genoemd.
1811
september 13

Oorspronkelijke kloosterkerk stort in

De oorspronkelijk kloosterkerk stort na een harde storm in.
1594
december 12

Verdrijving Rooms-Katholieken uit het noorden

Groningen wordt onderdeel van de staat Nederlanden, en de Rooms-Katholieken worden grotendeels verdreven.
1570
juni 15

Geuzen plunderen het klooster

De geuzen plunderen het klooster en verwoesten het grotendeels. De abt blijft nog tot 1580 zitten, maar vlucht daarna ook.
1175
januari 1

Bouw klooster en ontstaan Kloosterburen

Het klooster Oldeklooster wordt gesticht als onderdeel van de Mariëngaarde uit Hallum. Kloosterburen ziet daarbij het levenslicht.