Contact & leden

Welkom op de website van Dorpsbelangen Kloosterburen
p/a Janet Niewold
Borgmanstraat 15
9977SG Kloosterburen

Bianca Bolt (voorzitter)
Janet Niewold (secretaris, penningmeester)
Constanze Cromwell
Sylvia Huizinga
Nathaly Bolt

Voor inleveren van kopij voor de Kloosternijs kunt u het volgende e-mailadres gebruiken: kloosternijs@gmail.com.
Voor alle andere zaken kunt u onderstaand formulier gebruiken. Vul dit formulier ook in als u donateur wilt worden!