Contact

Welkom op de website van Dorpsbelangen Kloosterburen
p/a Janet Niewold
Borgmanstraat 15
9977SG Kloosterburen

Bianca Bolt (voorzitter, website)
Janet Niewold (secretaris, penningmeester)
Anita Senneker
Sylvia Scheepstra
Nathaly Bolt

Voor inleveren van kopij voor de Kloosternijs kunt u het volgende e-mailadres gebruiken: kloosternijs@gmail.com.
Voor alle andere zaken kunt u onderstaand formulier gebruiken.