Oorlog herdacht in Kloosterburen

Gisteravond werden alle oorlogsslachtoffers herdacht in de Nicolaaskerk te Kloosterburen. Naast een afvaardiging van de gemeente het Hogeland, werd door Muziekvereniging Kloosterburen ondersteuning geleverd met muziek. Tevens droegen enkele basisschoolkinderen hun zelfgemaakte gedichten voor. Om 20:00 uur werden er twee minuten stilte gehouden. De toespraken en gedichten kunt u hier teruglezen.