Jaarvergadering dorpsbelangen

Het bestuur nodigt u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op 18 april 2018 om 19.30 uur in de grote zaal van het Oldeheem.

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Notulen 2017.
  3. Financieel verslag 2017.
  4. Kascontrole Dorpsbelangen.
  5. Nieuwe kascommissie.
  6. Secretarieel verslag 2017.
  7. Kloosternijs.
  8. Speeltuin.
  9. Rondvraag en sluiting.