ESSEN KAPPEN

Op woensdag 21 augustus hebben we in het Kronkelhoes een info bijenkomst gehad met het Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer. Het was goed om alles even uitgelegd te krijgen. Er gaat een heel groot deel van het bos verdwijnen door de Essentaksterfte. Wel gaan ze dit zo voorzichtig mogelijk doen, zodat de kleine boompjes (van andere soorten) blijven staan en kunnen groeien. Na een jaar zal er gekeken worden wat er nog aangevuld moet worden en of er nog wensen vanuit het dorp gerealiseerd kunnen worden. Het allerliefst zouden we het bos houden zoals het nu is, maar door de essentaksterfte kunnen de bomen uit het niets takken laten vallen, of zelfs helemaal omvallen. Dit is iets wat voorkomen moet worden.

Via de site proberen we u als bewoners op de hoogte te houden.

Staatsbosbeheer 

Landschapsbeheer Groningen

Begraafbeleid in de gemeente

Denk mee over het nieuwe begraafbeleid van Het Hogeland
Het samengaan van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond in de gemeente Het Hogeland heeft
ook tot gevolg dat er veel regelgeving op orde moet worden gebracht. Zo hadden de vier afzonderlijke
gemeenten eigen beleid op het gebied van begraven
De gemeente werkt nu aan een nieuw begraafbeleid dat gaat gelden voor het alle algemene
begraafplaatsen in Het Hogeland. Om dat beleid vorm te geven, doet de gemeente een beroep op de
Hogelandsters. Wat vind u van belang?
 Op welke dagen en tijdstippen moeten begrafenissen volgens u kunnen plaatsvinden?
 Niet alle begraafplaatsen in de gemeente hebben voorzieningen voor urnen. Vindt u het
belangrijk dat die voorzieningen worden uitgebreid?
 De kosten van begraafrecht zijn verbonden aan de duur van dat recht. Hoe langer die duurt,
des te hoger de kosten. Voor wat betreft die duur: welke termijnen moet de gemeente
hanteren? Om een voorbeeld te noemen: 10, 30 en 50 jaar. Wat vindt u?
 Moet de gemeente na afloop van het grafrecht overgaan tot ruiming van die graven en het
verwijderen van het monument?
 Wat vindt u van het huidige niveau van onderhoud van de begraafplaatsen? Wat zou er
volgens u moeten worden verbeterd?
 Zijn er ontwikkelingen waar de gemeente op in zou moeten spelen?
De antwoorden op de bovengenoemde vragen kunt u kwijt bij dorpsbelangenkloosterburen@gmail.com

Wij zorgen dat uw reactie bij de gemeente terecht komt

Speeltuin Kloosterburen

Speeltuinvereniging Kloosterburen heeft 9 maart een mooi bedrag van 5000 euro mogen ontvangen van het ING Fonds Help Nederland Vooruit. Hiermee zijn we weer een stap dichterbij gekomen. We hopen eind mei begin juni te kunnen beginnen met het aanleggen van de speeltuin.

Groeten Speeltuinvereniging Kloosterburen

Bomen kappen

Wij werden gisteren, 13 februari, benaderd door de gemeente over de bomen aan de noordzijde van de weg van Kloosterburen naar Kruisweg. In de platanen zit een ziekte waardoor er takken kunnen afknappen. Het betreft massaria. https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/dossier/dossier-Massariaziekte.htm

Daarom zullen ze volgende week gekapt worden. Het is rigoureus, maar er zullen nieuwe bomen voor terugkomen

Kerststuk

Hallo allemaal,

Woensdag 19 december organiseert Dorpsbelangen Kloosterburen  een workshop kerststuk maken. Dit onder leiding van Wild Rose.  De avond wordt gehouden in ’t Oldeheem, kosten zijn 25 euro, aanvang om 19.30 uur

Opgeven kan tot 10 december, dit in verband met inkopen, op dorpsbelangenkloosterburen@gmail.com

Geef daarbij aan welk stuk u wilt maken foto 1 op poot of foto 2 in bak


Waddenpop 2 juni 2018

Na een jaar afwezigheid slaan we dit jaar keihard terug! Wat voorheen Kronkelparty was is nu Wad’npop.

Het Kronkelhoes in Kloosterburen zal 2 juni het decor zijn van het evenement in hét waddengebied en omstreken!

Met acts van de Beatcrooks en DJ Remco wordt er alvast een voorproefje genomen op de zomer van 2018.

Noteer 2 juni alvast in je agenda, want het belooft een feestexplosie te worden!

Aanvang: 22.00 uur tot 02.00 uur

Kaarten kosten € 10- aan de kassa

Let op: De munten van Kronkelparty zijn dit jaar gewoon geldig.

Houd de Facebook pagina en www.waddenpop.nl  in de gaten voor nieuws, winacties en nog meer…..